تامین تجهیزات

         سیستمهای تصفیه آب به روش میکروفیلتراسیون MF) )، اولترافیلتراسیون (UF ) و نانوفیلتراسیون (NF )

         سیستمهای تولید آب بدون یون (Deionizer ) به روش های اسمز معکوس دو مرحله ای Double RO) )

         بسترهای تعویض یونی (کاتیونی، آنیونی و بستر مختلط)، سیستم الکترودیالیز (EDI )

         سیستمهای سختی گیر رزینی.

         سیستمهای زلال سازی آب و فاضلاب.

         مخازن تحت فشار افقی و عمودی (Pressure Sand & Carbon Filter )

         پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی.

         تصفیه بیولوژیکی فاضلاب-سیستمهای لجن فعال، لاگونهای هوادهی، سیستمهای SBR ، UASB وMBR 

          واحدهای تصفیه خانه آب


         هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.