پروژه ها

 شرکت مهندسی رخام نماد سپهرسازان با بهره گیری از روش‌های پیشرفته و نوین و نیروهای متخصص و مجرب

جهت تصفیه آب مصرفی صنایع گوناگون، آب شرب،تصفیه و بازیابی پساب‌های انسانی و صنعتی خدمات گوناگونی

را به مشتریان خود ارائه می دهد:

ارائه مشاوره به صنایع مختلف در ارتباط با سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب.

سازنده سیستم های تصفیه آب پیشرفته RO, UF, NF) )، سیستمهای تبادل یونی.

مخازن تحت فشار.

سیستمهای تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی.

طراحی و ساخت سیستمهای اسمز معکوس (RO ) جهت تصفیه آب مورد نیاز صنایع مختلف.

شیرین سازی آب دریا.

تصفیه آب شرب و بهداشتی.هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.